18 maart 2011

Tandarts verdacht van fraude met declaraties

AMSTERDAM - De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is binnengevallen bij een tandartsenpraktijk in Amsterdam-Osdorp. Deze zou op grote schaal valse declaraties hebben ingediend bij zorgverzekeraars. Naar schatting zou het daarbij gaan om een totaalbedrag van rond de 400.000 euro.

Een woordvoerder van de NZa bevestigde een bericht hierover in Het Parool. De tandarts, Dentisa, zou de afgelopen vier jaar declaraties hebben ingediend voor behandelingen die niet hebben plaatsgevonden. Ook declareerde hij behandelingen van patiënten op naam van anderen, zodat zij er niet voor hoefden te betalen.

De NZa heeft de administratie van de tandarts in beslag genomen en gaat die nader onder de loep nemen. De man kan een boete tegemoetzien die kan oplopen tot 550.000 euro, of maximaal 10 procent van de omzet. (Bron ANP/AK)

01 maart 2011

UVIT spoort meer zorgfraude op in 2010

1 maart 2011

Verzekeraarscombinatie Univé-VGZ-IZA-Trias (UVIT) heeft in 2010 voor 1,8 miljoen euro bespaard op zorgfraude. In 2009 voorkwam UVIT nog slechts 488.000 euro zorgfraude.

De extra besparing heeft grotendeels te maken met een frauderende tandartsassistente, legt UVIT-woordvoerder Mark van der Wolf uit. “De tandartsassistente wist over een periode van tien jaar voor 880.000 euro te frauderen.” Bij een aanscherping van de controles in 2010 liep zij uiteindelijk tegen de lamp.

Dbc’s

Daarnaast dacht een zelfstandig behandelcentrum een manier gevonden te hebben om dubbel te declareren. Het behandelcentrum diende nota's in voor dbc's waarin laboratoriumkosten waren opgenomen, maar declareerde deze kosten tegelijkertijd nogmaals apart. Zo wist de instelling duizenden euro's dubbel uitbetaald te krijgen.

Handmatige controle

Fraudeurs maken verder gebruik van facturen uit het buitenland. “Het komt voor dat we facturen krijgen van ziekenhuizen of zorginstellingen in het buitenland die bij controle niet of niet meer blijken te bestaan. Dat moeten we allemaal handmatig controleren. We proberen om ingediende nota's zo snel mogelijk uit te betalen. De verwerking en controle is daarom grotendeels geautomatiseerd. Handmatige controle van alle nota's zou veel meer tijd en geld kosten. Miljoenen verzekerden zouden dan de dupe worden van enkele tientallen fraudeurs. Dat is voor ons onacceptabel."

Totale fraude

De totale fraude die voorkomen werd in 2010, kwam neer op bijna 6,3 miljoen. In 2009 was dit bedrag hoger met een bedrag van 7,1 miljoen. Deze lagere besparing komt vooral op het conto van de brandverzekeringen, stelt UVIT. "Bij brandschades gaat het vaak om relatief grote bedragen, waardoor je een afname direct terug ziet in de cijfers."


Bron: Zorgvisie

09 februari 2011

VERZEKERAARS EN OVERHEID SLUITEN FRAUDECONVENANT

Het Verbond van Verzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland, de Politie en het Openbaar Ministerie hebben hun handtekening gezet onder het Convenant Aanpak Verzekeringsfraude.

De vier partijen willen door meer samenwerking zorgen voor een krachtige landelijke bestrijding van verzekeringsfraude door zowel de branche als de overheid. De samenwerking richt zich op de bestrijding van verzekeringsfraude bij zowel schade-, levens-verb als zorgverzekeringen. Namens depolitie is de Bovenregionale Recherche Noord- en Oost-Nederland(BR NON) belast met de opsporing van verzekeringsfraude. Doel is beter zicht krijgen op de aard en omvang van de verzekeringsfraude door alle fraudemeldingen van de verzekeraars centraal te registreren en te analyseren. Daardoor zouden de juiste preventieve maatregelen genomen kunnen worden en kan fraude beter worden opgespoord. Ook vergroot het convenant de pakkans, wat tevens (mogelijke) plegers van verzekeringsfraude zal ontmoedigen. Daarnaast gaan de partijen een integrale aanpak ontwikkelen die bestaat uit preventie, opsporing en civiel- en strafrechtelijke afhandeling. Volgens het Verbond kost verzekeringsfraude een gezin jaarlijks gemiddeld 150 euro aan extra verzekeringspremies. En bij schadeverzekeringen kan fraude tot een kostenpost van ongeveer 900 miljoen euro per jaar oplopen. Ongeveer 10 procent van het aantal schadeclaims kan als frauduleus worden aangemerkt.

Bron: VVP

Tandartsassistente lichtte VGZ op voor bijna 9 ton

Een tandartsassistente uit Weert heeft zorgverzekeraar VGZ de afgelopen negen jaar voor 880.000 euro opgelicht. Ze deed dat door steeds dezelfde nota te declareren, die automatisch werd verwerkt en bij controle onopgemerkt bleef. Een woordvoerder van VGZ bevestigde woensdag 9 februari 2011 berichtgeving hierover in de Limburgse kranten.

De 50-jarige vrouw liep eind vorig jaar tegen de lamp toen VGZ een nieuwe controlemethode op declaraties invoerde. Sinds 2002 declareerde ze wekelijks gemiddeld zo'n 2000 euro aan tandartskosten.
VGZ gaat de schade op de vrouw proberen te verhalen. Volgens haar raadsman Mischa Geraatz is het niemand opgevallen dat de vrouw al jaren op grote voet leefde. De vrouw zit sinds november vast op verdenking van fraude. Donderdag 10 februari 2011 houdt de rechtbank in Roermond een zogenoemde pro-formazitting over deze zaak.
Bron: ANP

17 januari 2011

Polis Direct wil schadelast verlagen met fraudesysteem Friss

Polis Direct wil schadelast verlagen met fraudesysteem FrissBovemij-dochter Polis Direct heeft in de verzekeringssystemen een koppeling ingevoerd waardoor fraudeurs, wanbetalers en veel-claimers direct gesignaleerd worden. Omdat nieuwe klanten via internet of het callcenter binnenkomen, was een realtime oplossing noodzakelijk, meldt de verzekeraar. Op basis van het fraude- en risicobeheersingssysteem van Friss worden checks uitgevoerd op verschillende externe databronnen. Daarna krijgen klanten aan de hand van een 'stoplichtmethodiek' een score toegekend: bij rood, bijvoorbeeld bij rijontzegging, wordt het contract buiten de deur gehouden en bij oranje worden aanvullende acties vereist, zoals een hoger risico of alleen vooruitbetaling per jaar. "Op deze manier worden groene aanvragen in een versneld proces afgehandeld en krijgen de oranje scores de aandacht die ze verdienen. Hierdoor kunnen medewerkers efficiënter worden ingezet en wordt ondertussen de schadelast verlaagd. De ervaring tot nu toe leert dat dit resulteert in een daadwerkelijke verbetering van de combined ratio", aldus Polis Direct.

Bron: AM Signalen

28 oktober 2010

De politie haalt steeds meer gekloonde auto's van de weg.

Criminelen hebben dit jaar tot nu toe zeker 256 mensen opgelicht door ze een gekloond voertuig te verkopen. Dit aantal zal dit jaar naar verwachting nog oplopen tot ruim 300 meldingen. Dat liet Hans van Geenhuizen, woordvoerder van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), weten. Bij het klonen krijgt een gestolen auto de identiteit van een auto die wel legaal op de weg is. Sinds de registratie van deze vorm van voertuigcriminaliteit in 2006 werden elk jaar meer 'gekopieerde' auto's door de RDW ontdekt. Tussen 2007 en 2008 liep dit op tot tweehonderd meldingen, in 2009 waren het er 238. De teller van de RDW staat nu op 5 tot 7 meldingen per week. De Rotterdamse recherche rolde onlangs een grote bende autokloners op die rond de havenstad actief was. De verdachten verkochten via Markplaats tientallen gestolen en gekloonde auto's. In Nederland gaat dit jaar naar schatting 6 miljoen euro om in de handel. Met speciale apparatuur werden sleutels van bepaalde automerken nagemaakt en autopapieren, zoals kentekenbewijzen en eigendomsboekjes, vervalst. Ook nummerplaten en chassisnummers werden gekopieerd. Een vergelijkbare exemplaar kreeg vervolgens de identiteit van het kloonobject. Zonder dat de eigenaar het wist werd de exacte kopie daarna via verkoopsites aangeboden. Het RDW zou nu wel in staat zijn de duplicaten op te sporen en te blokkeren. De autobezitter merkt niets van de systeemaanpassing. Om wat voor maatregel het precies gaat, mag Postma niet zeggen. Wel is volgens hem duidelijk dat de RDW 'autoklooncriminaliteit' op deze manier actief gaat bestrijden. Het wordt volgens hem in de toekomst vrijwel onmogelijk om in Nederland een autokloon op naam te zetten. “De 'domme koper' kan dan alsnog een kloon achter de MacDonald's kopen, wij ontdekken het bedrog alleen sneller”. Het RDW kan niet bevestigen dat er al een oplossing is gevonden. Wel laat de organisatie weten onderzoek te doen naar de mogelijkheden om registratiesystemen te filteren op dit soort klonen. Eind dit jaar wordt meer bekend over de resultaten.

18 oktober 2010

Eerste stap in fraudebeheersing bij inkomensverzekeringen


Eerste stap in fraudebeheersing bij inkomensverzekeringenHet Verbond van Verzekeraars heeft een 'handreiking' ontwikkeld om fraude bij inkomensverzekeringen snel te herkennen, aan te pakken en te beheersen. De handreiking is een eerste stap naar een structurele fraudeaanpak door inkomensverzekeraars, die volgend jaar verder vorm moet krijgen. In de handreiking 'Verbetering aanpak fraude met arbeidsongeschiktheidsverzekeringen' krijgen inkomensverzekeraars praktische informatie, zoals voorbeeldteksten die kunnen worden gebruikt bij het informeren van klanten over fraudebestrijding en checklists om te controleren in hoeverre de aanpak van fraude binnen de organisatie is geborgd. Eind 2011 wordt door het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude (CBV) een individuele niveaumeting houden om te kijken op welk fraudebeheersingsniveau inkomensverzekeraars zich bevinden. Concrete cijfers over de mate waarin momenteel wordt gefraudeerd met arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ontbreken vooralsnog.

Bron: AM

15 oktober 2010

OM eist cel- en taakstraffen voor oplichten autoverzekeraars


OM eist cel- en taakstraffen voor oplichten autoverzekeraarsHet Openbaar Ministerie heeft woensdag een gevangenisstraf van 18 maanden geëist tegen de hoofdverdachte van grootschalige oplichting van verzekeringsmaatschappijen. Twee medeverdachten hoorden forse taakstraffen tegen zich eisen. De drie, een man en een vrouw uit Castricum en een vrouw uit Emmeloord, hebben tussen 2004 en 2009 in totaal voor ruim twee ton aan valse claims ingediend en geïncasseerd. De hoofdverdachte had diverse (dure) auto's op zijn naam staan of zette ze, om niet op te vallen, op naam van anderen. Vervolgens werd een (valse) aangifte van diefstal gedaan. In werkelijkheid waren de auto's niet gestolen, maar gesloopt of naar het buitenland gebracht. Het OM verdenkt de 48-jarige hoofdverdachte uit Castricum van het medeplegen van zeven voltooide oplichtingen en één poging daartoe. Het ten onrechte bij diverse autoverzekeraars geclaimde geld zal worden teruggevorderd. Het OM stelt dat vooral de verzekeringsmaatschappijen gedupeerd zijn, maar dat ook de politie veel tijd kwijt is geweest met het opnemen van valse aangiftes en het doen van onderzoek. De rechtbank Alkmaar doet over twee weken uitspraak. Twee medeverdachten staan op een later tijdstip terecht.

12 oktober 2010

Verzekeringsfraude draait uit op moord


Verzekeringsfraude draait uit op moordDe rechtbank in Den Bosch heeft twee mannen van 22 jaar en 21 jaar uit Venlo en Nistelrode veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf jaar en tien jaar wegens het medeplegen van moord. De rechtbank acht bewezen dat de mannen op 1 oktober 2009 opzettelijk een aanrijding veroorzaakten in Erp om Centraal Beheer te tillen. Hierbij kwam een medewerker van TNT Post om het leven. Volgens de rechtbank staat vast dat de 22-jarige achter het stuur zat van een auto die stilstond in een zijstraat. Zodra de 21-jarige -die met een telefoon in de hand bij de hoofdrijbaan stond- dat aangaf, reed hij de hoofdweg op om te proberen een aanrijding te veroorzaken met een aankomende auto. Gelet op alle feiten en omstandigheden concludeert de rechtbank dat de mannen zo probeerden verzekeringspenningen te innen. Volgens de rechtbank handelden de mannen met voorbedachte raad en is er sprake van moord omdat ze de aanmerkelijke kans dat iemand om het leven zou komen op de koop toe namen. De 22-jarige probeerde driemaal voor de fatale aanrijding al een auto aan te rijden.

Bron: AM

28 september 2010

Veenendalers horen werkstraffen eisen voor fraude met hypotheken

Zes verdachten uit Veenendaal en omstreken moesten zich dinsdag voor de Utrechtse rechtbank verantwoorden wegens fraude met hypotheken. Vijf van hen van hen hoorden een werkstraf tegen zich eisen. De verdachten waren allemaal cliënt van een Veenendaalse financieel adviseur. Deze man werd afgelopen zomer door de rechtbank veroordeeld wegens onder meer oplichting en valsheid in geschrifte. Hij kreeg een jaar celstraf, waarvan de helft voorwaardelijk.

Vervalsingen
De verdachten bleken allemaal door de man aan een hypotheek met een bouwdepot te zijn geholpen. In de meeste gevallen kwamen zij daar eigenlijk niet voor in aanmerking, omdat zij niet in loondienst waren. Om toch een hypotheek te kunnen krijgen, waren namens de verdachten vervalste werkgeversverklaringen en loonstroken ingediend bij de bank. Bovendien waren namens de verdachten vervalste facturen van verbouwingen ingeleverd, om zo het geld uit het bouwdepot los te krijgen. Volgens twee verdachten dinsdag, een 47-jarige Veenendaler en zijn 40-jarige echtgenote, wisten zij helemaal niets van de fraude.

'Ongeloofwaardig'
Zij zouden gewoon hebben gedaan wat hun financieel adviseur zei, en zouden niet hebben gesnapt dat zij bezig waren met fraude. Bovendien zou hun handtekening in verschillende gevallen zijn vervalst. De officier van justitie vond hun ontkenningen echter ,,ongeloofwaardig". Hij eiste honderd uur werkstraf tegen zowel de man als de vrouw. Een andere echtpaar uit Ederveen, 41 en 42 jaar oud, hoorde dinsdag zeventig uur werkstraf tegen zich eisen. De officier vond in hun geval een lagere straf op zijn plaats, omdat het tweetal ruiterlijk toegaf dat zij fout waren geweest en dat zij spijt hadden van hun keuze.

Vrijspraak
In het geval van een 53-jarige man uit Brabant, vroeg de officier om vrijspraak. Officier Van Noort vermoedde dat ook deze man bewust aan de fraude had meegewerkt, maar kon dat niet bewijzen. Volgens de Brabander wist hij niet beter dan dat alles volgens de regels was gegaan. De financieel adviseur zou buiten zijn medeweten gebruik hebben gemaakt van vervalste papieren. De eis tegen de zesde verdachte, een 43-jarige Veenendaler, was 80 uur werkstraf

'Geen voordeel'
Hoewel justitie in eerste instantie ontnemingsvorderingen tegen de verdachten had ingesteld, trok officier Van Noort die dinsdag uiteindelijk in. De verdachten hebben geen financieel voordeel gehad van de fraude, stelde hij, omdat zij nu nog vastzitten aan de hypotheken die ze hebben afgesloten. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Bron: Veenendaalse krant

05 augustus 2010

Minder verzekeringsfraude?

Helaas zijn ook verzekeraars het slachtoffer van fraudeurs. Mensen die een schade opgeven die ze niet werkelijk geleden hebben, of de schade veel hoger opschroeven dan het werkelijke nadeel. Dat is voor veel mensen verleidelijk, want veel claims zijn door de verzekeringsmaatschappij lastig te controleren. Of controle kost relatief – ten opzichte van het schadebedrag – veel te veel geld. Lang niet altijd zullen de verzekeraars er dan ook achter komen dat er gefraudeerd is. Maar ook heel regelmatig wel. Dat blijkt tenminste uit de cijfers van het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude. Daar kwamen in 2009 3.244 fraudemeldingen binnen: bijna 12% minder dan in 2008 (3.683). Ruim de helft van de meldingen draait om fraude bij motorrijtuigen. Betekent dit dat er minder gefraudeerd wordt? Niet perse natuurlijk. De cijfers gaan om meldingen van gevallen van verzekeringsfraude. Het kan goed zo zijn dat er minder gemeld wordt – bijvoorbeeld omdat de meldingen weinig effect hebben. Een andere mogelijkheid is dat er niet minder gefraudeerd wordt, maar dat er minder van die fraudegevallen ontdekt worden. We kunnen dus niet stellen dat deze cijfers laten zien dat er 12% minder gefraudeerd wordt met verzekeringen. Maar wie weet… dat zou wel mooi zijn


Bron: Am

07 juli 2010

Miljoenen aan fraude opgespoord in Ondiep

Controles op fraude in de Utrechtse wijk Ondiep hebben vorig jaar meer dan zeven miljoen euro opgeleverd. De Belastingdienst inde 3,6 miljoen euro bij ondernemers. Er werd voor bijna 1,75 miljoen euro gefraudeerd met bijstandsuitkeringen. Ook met andere uitkeringen werd gesjoemeld, meldt de politie.Er zijn in totaal 495 controles uitgevoerd bij woningen, ondernemers en in het verkeer. Met de actie wilde het interventieteam Gooi & Vechtstreek tegengaan dat de probleemwijk verder zou afglijden.
Bron: Novum

19 juni 2010

Verzekeringsfraude kost Belgisch gezin tot 150 euro

Verzekeringsfraude kost het gemiddelde Belgische gezin tot 150 euro per jaar. Dat blijkt uit een raming van Assuralia, de beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen, op basis van een Europese studie. Assuralia stelt te schatten dat de fraude 5 procent tot 10 procent vertegenwoordigt van de vergoedingen die door verzekeraars worden uitgekeerd. Twee jaar geleden werd door de verzekeraars in totaal 6,6 miljard euro uitbetaald in België. De fraude ligt dus tussen de 330 miljoen euro en 660 miljoen euro. Met vier miljoen verzekerde gezinnen, moet er volgens Assuralia per huishouden dan ook op één jaar tijd tussen de 75 euro en 150 euro betaald zijn aan de fraudeurs. Bij de fraude gaat het meestal om valse aangiftes van gestolen voertuigen, vrijwillig veroorzaakte ongelukken, vrijwillig veroorzaakte branden, valse aangiftes van waterschade en valse diefstallen van koffers.

Bron: Express.be

Illegale onderverhuur bestraft

Een huurster die haar woning onderverhuurde aan vier studenten, moet een schadevergoeding van 13.800 euro betalen aan de getroffen woningcorporatie Ymere.

Dat heeft de Hoge Raad vrijdag geoordeeld. Ook moet de vrouw de woning verlaten.Het schadebedrag is de winst die de huurster opstreek door haar woning gedurende veertig maanden onder te verhuren.Met de uitspraak van de Hoge Raad staan woningcorporaties sterker in hun strijd tegen illegale onderverhuur in de sociale huursector. Door de financiële sanctie wordt onderverhuur onaantrekkelijk.

Met de uitspraak van de Hoge Raad staan woningcorporaties sterker in hun strijd tegen illegale onderverhuur in de sociale huursector. Door de financiële sanctie wordt onderverhuur onaantrekkelijk.